LeMar Jet training

LeMar Jet Training je medzinárodná letecká akadémia so sídlom v Bratislave na Slovensku. Akadémia poskytuje vzdelávacie kurzy v spolupráci s rakúskou školiacou organizáciou Punitz Flugbetrieb GmbH.

V LeMar Jet Training sme odhodlaní naplniť vaše očakávania a splniť vaše sny. Naša spoločnosť ponúka školiace služby na profesionálnej úrovni, ktorá zahŕňa kurzy pre budúce letušky a typové kvalifikácie pre pilotov. Všetky školenia prebiehajú podľa noriem EASA (European Aviation Safety Agency = Európska agentúra pre bezpečnosť letectva).

INTENZÍVNY KURZ PRE LETUŠKY A STEVARDOV

Staňte sa zručnou a profesionálne vyškolenou letuškou alebo stevardom.

Prihláste sa do nášho Intenzívneho kurzu pre letušky a stevardov a buďte pripravení pracovať v jednom z najzaujímavejších a najvzrušujúcejších odvetví. Zapojte sa do nášho intenzívneho školiaceho programu, ktorý vám otvára dvere do sveta letectva.

Ak uvažujete o práci v letectve, toto je vaša šanca. Absolvovaním kurzu získate rakúsku licenciu pre letušky/stevardov – The Cabin Crew Attestation (CCA). Tento certifikát je platný a uznávaný vo všetkých krajinách Európskej únie.

Najbližší voľný termín kurzu

je naplánovaný na 25. novembra 2024.

KURZY A TYPOVÉ KVALIFIKÁCIE PRE PILOTOV

After finishing the CPL training, every young pilot has a new milestone to achieve – securing a Type Rating. Having a Type Rating provides a supplementary pilot licence confirmation that attests to their capability and authorization to operate a particular aircraft type.

Typová kvalifikácia pre Boeing 737

Po ukončení výcviku CPL má každý mladý pilot pred sebou nový míľnik – získanie typovej kvalifikácie. Typová kvalifikácia poskytuje dodatočné potvrdenie spôsobilosti pilota, ktoré oprávňuje prevádzkovať konkrétny typ lietadla.

Ak sa rozhodnete prihlásiť na kurz typovej kvalifikácie Boeing 737, získate príležitosť naučiť sa všetky špecifiká pilotovania jedného z najpopulárnejších lietadiel na svete.

Kurzy Boeing Type Rating sú prispôsobené potrebám študentov.

Finálny program je prispôsobený vašim preferenciám a zahŕňa potrebnú teóriu, simulátor a letecký výcvik.

TRI/SFI – Inštruktor typovej kvalifikácie a syntetický letový inštruktor (Boeing 737)

Cieľom kurzu TRI/SFI je pripraviť skúsených pilotov na štandardy potrebné k tomu, aby mohli sami trénovať iných pilotov. My v LeMar Jet Training Vám poskytneme počiatočný TRI/SFI tréning,  predĺženie jeho platnosti, ako aj jeho obnovenie.

MCC – Spolupráca viacerých posádok

Skúsenosti sú zmesou vedomostí, zručností a postojov potrebných na vykonanie úloh podľa špecifikovaného štandardu.

Zámerom MCC tréningu je zlepšiť technické a netechnické vedomosti, zručnosti a postoje potrebné na obsluhu viacčlenného lietadla. Výcvik MCC vytvára prostredie, kde sa noví piloti učia rozhodovacím schopnostiam, komunikácii, prideľovaniu úloh, vzájomnému dohľadu, používaniu kontrolného checklistu, tímovej práci a podpore vo všetkých fázach letu za normálnych, abnormálnych a núdzových podmienok.

Kurz obsahuje výcvik na zemi aj na simulátore, ktorý vás naučí základné princípy rozdeľovania pracovných úloh s iným pilotom v prostredí pilotnej kabíny.

NÁŠ TíM

Cpt Miroslav Kaličiak

Zodpovedný manažér

Miroslav Kaličiak má viac ako 50-ročnú odbornú prax komerčného pilota s takmer 20 000 letovými hodinami. Viac ako 4000 hodín ako komandér na Boeingu 737. Počas svojej leteckej kariéry zdieľal svoje znalosti na rôznych manažérskych pozíciách, ako skúšajúci letový inštruktor a skúšobný pilot pre rôzne letecké spoločnosti. V súčasnosti je Charter a ACMI špecialistom a manažérom výcviku posádky pre Go2Sky.

Cpt Franz Reumann

Obchodný riaditeľ

Franz Reumann má rozsiahle skúsenosti a silné zázemie v letectve už viac ako 26 rokov. Odhodlaný svojím leteckým nadšením slúžil ako kapitán pre SAAB340 a Boeing 737, ako aj letecký inštruktor PPL a CPL a skúšajúci typovej kvalifikácie. Okrem toho počas svojej kariéry zastával rôzne manažérske a letecké pozície.

Cpt Tomáš Kaličiak

Riaditeľ tréningov

Tomáš Kaličiak má viac ako 15-ročné skúsenosti ako komerčný pilot. Svoju kariéru začal na Boeingu 737 v SkyEurope a neskôr pokračoval v lietaní pre jedného z najväčších dopravcov v Spojených arabských emirátoch. V súčasnosti lieta ako kapitán za Go2Sky. So skúsenosťami s viac ako 9 000 letovými hodinami, poháňanými vášňou pre lietanie, zručnosťami v Boeingu 737 a komerčnom letectve, sa stal skúšajúcim typovej kvalifikácie a inštruktorom typovej kvalifikácie.

LeMar Jet Training testimoniály

SPÄTNÁ VÄZBA OD NAŠICH ZÁKAZNÍKOV