INTENZÍVNY KURZ PRE LETUŠKY A STEVARDOV

Staňte sa zručnou a profesionálne vyškolenou letuškou alebo stevardom.

Prihláste sa do nášho Intenzívneho kurzu pre letušky a stevardov a buďte pripravení pracovať v jednom z najzaujímavejších a najvzrušujúcejších odvetví. Zapojte sa do nášho intenzívneho školiaceho programu, ktorý vám otvára dvere do sveta letectva.

Ak uvažujete o práci v letectve, toto je vaša šanca. Absolvovaním kurzu získate rakúsku licenciu pre letušky/stevardov – The Cabin Crew Attestation (CCA). Tento certifikát je platný a uznávaný vo všetkých krajinách Európskej únie.

KURZY A TYPOVÉ KVALIFIKÁCIE PRE PILOTOV

After finishing the CPL training, every young pilot has a new milestone to achieve – securing a Type Rating. Having a Type Rating provides a supplementary pilot licence confirmation that attests to their capability and authorization to operate a particular aircraft type.

Typová kvalifikácia pre Boeing 737

Po ukončení výcviku CPL má každý mladý pilot pred sebou nový míľnik – získanie typovej kvalifikácie. Typová kvalifikácia poskytuje dodatočné potvrdenie spôsobilosti pilota, ktoré oprávňuje prevádzkovať konkrétny typ lietadla.

Ak sa rozhodnete prihlásiť na kurz typovej kvalifikácie Boeing 737, získate príležitosť naučiť sa všetky špecifiká pilotovania jedného z najpopulárnejších lietadiel na svete.

Kurzy Boeing Type Rating sú prispôsobené potrebám študentov.

Finálny program je prispôsobený vašim preferenciám a zahŕňa potrebnú teóriu, simulátor a letecký výcvik.

TRI/SFI – Inštruktor typovej kvalifikácie a syntetický letový inštruktor (Boeing 737)

Cieľom kurzu TRI/SFI je pripraviť skúsených pilotov na štandardy potrebné k tomu, aby mohli sami trénovať iných pilotov. My v LeMar Jet Training Vám poskytneme počiatočný TRI/SFI tréning,  predĺženie jeho platnosti, ako aj jeho obnovenie.

MCC – Spolupráca viacerých posádok

Skúsenosti sú zmesou vedomostí, zručností a postojov potrebných na vykonanie úloh podľa špecifikovaného štandardu.

Zámerom MCC tréningu je zlepšiť technické a netechnické vedomosti, zručnosti a postoje potrebné na obsluhu viacčlenného lietadla. Výcvik MCC vytvára prostredie, kde sa noví piloti učia rozhodovacím schopnostiam, komunikácii, prideľovaniu úloh, vzájomnému dohľadu, používaniu kontrolného checklistu, tímovej práci a podpore vo všetkých fázach letu za normálnych, abnormálnych a núdzových podmienok.

Kurz obsahuje výcvik na zemi aj na simulátore, ktorý vás naučí základné princípy rozdeľovania pracovných úloh s iným pilotom v prostredí pilotnej kabíny.